spółdzielnia, budowlano, mieszkaniowa, wspólnota, administracje, blok, lokator, mieszkanie, własnościowe, administrowanie budynkami, malowanie klatek, remonty budynków, renowacja budynków, zarządzanie budynkami, administracja mieszkań, administrowanie nieruchomościami, opłaty mieszkaniowe, zarządzanie lokalami mieszkalnymi, zarządzanie mieszkaniami, modernizacja budynków, zarządzanie nieruchomościami, lokal, mieszkalny, członek spółdzielni, członkostwo, własność lokalu, prawo spółdzielcze, prawo własnościowe, wynajem, osiedle, plac zabaw, boisko, zebrania, wspólnoty mieszkaniowe, budynki, nieruchomości, rada osiedla, lokale usługowe, usługi, lokale na sprzedaż, lokale do sprzedaży, mieszkania, nowe mieszkania, dom, nowe domy, budownictwo, mieszkalnictwo, deweloperzy, kupno domu, kupno mieszkania, oferty mieszkaniowe, oferty mieszkań, oferty domów, mieszkania w Warszawie, kawalerka, inwestycje mieszkaniowe, kredyt budowlany, ceny mieszkań, ceny domów, Wolska, Żelazna, Brama, Krochmalna, Warszawa, historia spółdzielni, zarząd spółdzielni, zgłoszenia awarii, telefony alarmowe, komitet blokowy, ogłoszenia, projekty, przetargi, statut spółdzielni, regulamin spółdzielni, Chłodna, Grzybowska, Pawia, Pereca, Prosta, Waliców, Żelazna, klub mieszkańca, przestrzeń miejska, monitoring wizyjny, CCTV, remont, rozbudowa, użyteczności publicznej, odnowa budowlano, architektoniczna, modernizacja urządzeń, sieciowych, infrastruktury technicznej, place targowiska, parkingi, rekultywacja, terenów międzyosiedlowych, komunikacja miejska, integracja mieszkańców, integracja międzypokoleniowa, wzajemna edukacja, internet w domu, sieć lokalna, sieć domowa

spółdzielnia, budowlano, mieszkaniowa, wspólnota, administracje, blok, lokator, mieszkanie, własnościowe, administrowanie budynkami, malowanie klatek, remonty budynków, renowacja budynków, zarządzanie budynkami, administracja mieszkań, administrowanie nieruchomościami, opłaty mieszkaniowe, zarządzanie lokalami mieszkalnymi, zarządzanie mieszkaniami, modernizacja budynków, zarządzanie nieruchomościami, lokal, mieszkalny, członek spółdzielni, członkostwo, własność lokalu, prawo spółdzielcze, prawo własnościowe, wynajem, osiedle, plac zabaw, boisko, zebrania, wspólnoty mieszkaniowe, budynki, nieruchomości, rada osiedla, lokale usługowe, usługi, lokale na sprzedaż, lokale do sprzedaży, mieszkania, nowe mieszkania, dom, nowe domy, budownictwo, mieszkalnictwo, deweloperzy, kupno domu, kupno mieszkania, oferty mieszkaniowe, oferty mieszkań, oferty domów, mieszkania w Warszawie, kawalerka, inwestycje mieszkaniowe, kredyt budowlany, ceny mieszkań, ceny domów, Wolska, Żelazna, Brama, Krochmalna, Warszawa, historia spółdzielni, zarząd spółdzielni, zgłoszenia awarii, telefony alarmowe, komitet blokowy, ogłoszenia, projekty, przetargi, statut spółdzielni, regulamin spółdzielni, Chłodna, Grzybowska, Pawia, Pereca, Prosta, Waliców, Żelazna, klub mieszkańca, przestrzeń miejska, monitoring wizyjny, CCTV, remont, rozbudowa, użyteczności publicznej, odnowa budowlano, architektoniczna, modernizacja urządzeń, sieciowych, infrastruktury technicznej, place targowiska, parkingi, rekultywacja, terenów międzyosiedlowych, komunikacja miejska, integracja mieszkańców, integracja międzypokoleniowa, wzajemna edukacja, internet w domu, sieć lokalna, sieć domowa

O Spółdzielni

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa WOLSKA ŻELAZNA BRAMA uzyskała wpis w KRS 24.06.1990 r. Za datę jej powstania należałoby przyjąć datę uchwalenia STATUTU SBM ''WŻB" w dniu 27 czerwca 1989 r.

Obecnie tereny spółdzielni zajmują 87499m². Należy do niej 19 działek na których stoi 17 budynków o łącznej powierzchni użytkowej około 244.414,17m² z 4044 lokalami mieszkalnymi oraz z lokalami użytkowymi. Budynki położone są w centrum Warszawy.

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu: Andrzej Cholewa
Członek Zarządu ds. Technicznych:Joanna DURKA
Pełnomocnik Zarządu - Główny Księgowy: Monika Paciorek

spółdzielnia, budowlano, mieszkaniowa, wspólnota, administracje, blok, lokator, mieszkanie, własnościowe, administrowanie budynkami, malowanie klatek, remonty budynków, renowacja budynków, zarządzanie budynkami, administracja mieszkań, administrowanie nieruchomościami, opłaty mieszkaniowe, zarządzanie lokalami mieszkalnymi, zarządzanie mieszkaniami, modernizacja budynków, zarządzanie nieruchomościami, lokal, mieszkalny, członek spółdzielni, członkostwo, własność lokalu, prawo spółdzielcze, prawo własnościowe, wynajem, osiedle, plac zabaw, boisko, zebrania, wspólnoty mieszkaniowe, budynki, nieruchomości, rada osiedla, lokale usługowe, usługi, lokale na sprzedaż, lokale do sprzedaży, mieszkania, nowe mieszkania, dom, nowe domy, budownictwo, mieszkalnictwo, deweloperzy, kupno domu, kupno mieszkania, oferty mieszkaniowe, oferty mieszkań, oferty domów, mieszkania w Warszawie, kawalerka, inwestycje mieszkaniowe, kredyt budowlany, ceny mieszkań, ceny domów, Wolska, Żelazna, Brama, Krochmalna, Warszawa, historia spółdzielni, zarząd spółdzielni, zgłoszenia awarii, telefony alarmowe, komitet blokowy, ogłoszenia, projekty, przetargi, statut spółdzielni, regulamin spółdzielni, Chłodna, Grzybowska, Pawia, Pereca, Prosta, Waliców, Żelazna, klub mieszkańca, przestrzeń miejska, monitoring wizyjny, CCTV, remont, rozbudowa, użyteczności publicznej, odnowa budowlano, architektoniczna, modernizacja urządzeń, sieciowych, infrastruktury technicznej, place targowiska, parkingi, rekultywacja, terenów międzyosiedlowych, komunikacja miejska, integracja mieszkańców, integracja międzypokoleniowa, wzajemna edukacja, internet w domu, sieć lokalna, sieć domowa